Pasning af juletræer

Pasning af juletræer

Hvad er et juletræ?
Et juletræ er et grantræ, som er tilpasset forbrugernes ønske om, hvordan træet skal se ud.
Vi kender det alle, og kan huske det helt fra vores barndom. Juletræet er noget helt særligt, og skal se ud på en bestemt måde. Først når man har fundet det helt rigtige juletræ, som man kan invitere hjem i sin stue, får man den rigtig gode gamle jul.
Køb af juletræ er en vigtig beslutning, og i mange familier en så betydningsfuld sag, at ikke et enkelt familiemedlem kan overlades et mandat til at foretage indkøbet. I stedet tager hele familien af sted for, at man i fællesskab kan finde netop dette års juletræ.

Smag kan som bekendt ikke diskuteres - og dog, det kan det så alligevel. 95% af alle forbrugere går efter nogle bestemte ting, når de vælger juletræ. Det drejer sig om følgende ønsker til juletræet:

 • Træet skal være harmonisk, når man går rundt om det.
 • Træet skal kunne være i stuen. Ikke for højt ikke for bredt - men helle ikke for lavt og ikke for smalt.
 • Træets nåle skal være mørkegrønne med en flot glans, de skal sidde pænt, og de skal dække hele træet.
 • Det må ikke være for langt imellem grenkransene på træet.
 • Gennem avl af træerne har juletræsavlere gennem mange år fået fremavlet træer, som bedst muligt tilgodeser de nævnte ønsker fra forbrugerne. Avl gør desværre ikke det hele. I de 10 år en nordmannsgran tager at vokse op, skal træet også passes ordentligt.

  Desværre er det ikke sådan, at hvis man planter en mark til med nordmannsgranner, og kommer igen 10 år efter, at så står der de yndigste juletræer. Træer der står på en sådan mark, vil for hovedparten se ud på følgende måde:

 • Nålene ville være meget lysegrønne eller gule, og ikke særlig glansfulde.
 • Nålene vil være tynde og ikke så fyldige.
 • Grenkransene ville sidde endnu mere tæt for neden, og endnu mere langt fra hinanden for oven.
 • Forholdsvis mange uharmoniske træer som følge af, at vildtet har spist af dem.
 • Forholdsvis mange træer med flere toppe, eller flere stammer.
 • Skal træerne blive til rigtige juletræer, kræves det at man gør følgende hvert år:

 • Træerne skal gødes lige før knopudspring i maj måned. Træerne skal have forskellig mængde gødning afhængig af hvor stort (hvor gammelt) det enkelte træ er. Dette sker for at sikre, at det enkelte træ kun får den mængde gødning, som træet kan optage. Gødningen sikrer at træerne får den mørkegrønne og glansfulde farve.
 • Træerne skal formklippes. De træer, som er for bredde (træerne er ligesom alt andet i naturen ikke helt ens), klippes de yderste skud hele vejen rundt, på alle etager. Ved at gentage dette i mange år, får man et mere slankt og tæt træ, som mange forbrugere gerne vil have.
 • Når de nye grenskud kommer i maj måned er de helt bløde, og knækker som ingenting. Fuglene sætter sig i toppen af træerne, og ved deres kønne sang fortæller de, at nu er forår kommet. Uheldigvis har det også den konsekvens, at mange toppe knækker. Så må juletræsavleren endnu en gang komme til for at hjælpe naturen. Dette kan gøres ved at binde en af sidegrenene op, eller ved at klippe alle træets skud et år tilbage.
 • På træer som har fået flere topskud, klipper man de svageste fra, så den største og stærkeste top bliver tilbage.
 • Træer som vokser for hurtigt, hvorved der ellers ville blive for langt imellem grenkransene, sørger man for ikke vokser så hurtigt. Dette kaldes vækstregulering.
 • Endelig skal ukrudt holdes væk. Nordmannsgrannerne er kun 10 cm høje når de plantes. På en mark hvor der ingen trafik er (ingen børn der leger eller spiller fodbold) vil ukrudtet, på 2 måneder om sommeren, blive mindst 1,5 meter højt. Det er afgørende for juletræets udseende, at ukrudtet holdes nede, da det ellers bliver ukrudtet, der tager magten.
 • Kun juletræer der passes på den nævnte måde, har en chance for at få det højeste prædikat et juletræ kan få, nemlig ”Prima kvalitet”.

  Som det ses er også et juletræ et naturprodukt, der i lighed med mange andre varer vi anvender, skal have haft en fagmands korrekte og rettidige pasning for, at blive til det vi gerne vil have, nemlig et smukt juletræ, som vi kan tage ind i vores stue.